BJC Careers
เส้นทางสู่มืออาชีพ

"เริ่มต้นอนาคตการทำงานที่ดี เริ่มต้นที BJC" บีเจซี มีโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BJC

โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC Careers
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC จัดให้มีโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานและประสบการณ์จริงกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และแบ่งปันการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา
BJC Careers
สหกิจศึกษา
BJC ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมปฎิบัติงานจริงในสาขาที่เรียน ทำให้การเรียนรู้ครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
ผู้จัดการฝึกหัด
BJC Careers
ผู้จัดการฝึกหัด
โปรแกรมผู้จัดการฝึกหัดเป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถในระดับเริ่มต้นและเป็นการเตรียมตัวผ่านประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง การฝึกหัดและการมอบหมายงานหมุนเวียนเพื่อเข้าเป็นกลุ่มความสามารถพิเศษสำหรับตำแหน่งงานบริหาร
โครงการนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับ
- การตลาด
- รัฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- การสื่อสาร, ประชาสัมพันธ์ และวารสารศาสตร์
- สถิติประยุกต์
- บัญชี และการเงิน
- Graphic Design
- Packaging Design
- และสาขาอื่นๆ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
N/A

ระยะเวลาการฝึกงาน
เดือน มิ.ย. - ก.ค.

ช่องทางการรับสมัคร
ส่งประวัติส่วนตัว และใบรับรองผลการศึกษามาที่ recruitment@bjc.co.th

หรือกรอกข้อมูลสมัครทันทีที่
https://careers.bjc.co.th/job/search?function=26

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เนาวนิต สุภาพรูป (พี่เนย) 02 367 1453

สหกิจศึกษา

BJC ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมาชิกของทีมงาน ทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

ผู้จัดการฝึกหัด

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ขอบความท้าทาย รักที่จะเรียนรู้และได้ทดลองทำโครงการใหม่ ๆ ในองค์การชั้นนำของประเทศ BJC ขอเชิญชวนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การทำงานกับผู้บริหารชั้นนำของประเทศกับโครงการ ผู้จัดการฝึกหัด

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทยหรือพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนามสามารถสมัครได้) หากสามารถพูดภาษาไทยได้ดี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกรดขั้นต่ำ 3.5 จากหลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ และมีประสบการณ์ 0-2 ปี ในสาขาใดๆ ก็ได้

3. อายุไม่เกิน 27 ปี

4. มีบุคลิกที่ดีและมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ และมีทัศนคติเชิงบวก “can-do”

5. เป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดริเริ่ม มีความกะตือรือร้น มีความเป็นทีมเวิร์กและทะเยอทะยาน

6. มีแรงกระตุ้นในตัวเองและสนุกกับการเรียนรู้ทักษะใหม่

7. มีทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารระหว่างบุคคลและการนำเสนอที่สูง

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่สูง โดยมีคะแนน for TOEFL CBT = 180 หรือ IBT = 78 หรือ IELTS = 6.0

9. หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัด ตามปกติจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ปี ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานหรือแผนงานหมุนเวียน ผู้จัดการฝึกหัดที่ประสบความสำเร็จจะต้องผ่านตัวชี้วัดทั้งเกณฑ์ผลลัพธ์และเกณฑ์พฤติกรรม นอกจากนี้ จะต้องสาธิตวิธีการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจและศักยภาพในการจัดการ อาทิ ความสามารถในการประสานงานกับพนักงานในทุกระดับภายในองค์กรและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้าโดยได้รับการยอมรับในระดับสูง ผู้จัดการฝึกหัดเหล่านี้จะได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นตามสาขาที่มีความสนใจเมื่อจบหลักสูตร

กิจกรรมที่น่าสนใจ

บีเจซี จัดกิจกรรมที่น่าสนใจร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยให้เราได้มีโอกาสทำความรู้จักและให้ข้อมูลความรู้ทางธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลที่สนใจร่วมงานกับเรา

BJC พบน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่งานดงตาลสานฝัน ครั้งที่ 18 โดยมีพี่ๆให้คำแนะนำตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และรับสมัครงานที่บูธผ่านการสแกน QR Code มีน้องๆจากหลากหลายภาควิชาให้ค ...

ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
15
มี.ค.
Job Fair คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
BJC เข้าร่วมออกบูธงาน Job Fair ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : บูธที่ 34 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์